คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2พร้อมคณะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเสนาฯ1/ และคอนโด ป.ศรีสุวรรณ

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2พร้อมคณะบำบัดทุกข์ บำรุ…

Read More

นครสวรรค์-แมลงกระเบื้องปีกแข็งบุกบ้านเรือนชาวบ้าน ตำบลหนองพิกุล อ.ตากฟ้า

นครสวรรค์-แมลงกระเบื้องปีกแข็งบุกบ้านเรือนชาวบ้าน ตำบลหนองพิกุล อ.ตากฟ้า   วันที่ 29 …

Read More

นราธิวาส-พิธีส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564

นราธิวาส-พิธีส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 256…

Read More