นราธิวาส-ลงนาม MOU กับเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

นราธิวาส-ลงนาม MOU กับเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัย…

Read More

“ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กระทำพิธีมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝักทอง (ข้าวเกรียบ) พระราชทาน จากมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้กับนักศึกษาฯ ตามโครงการทหารพันธุ์ดี “

“ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กระทำพิธีมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝักทอง (ข้าวเกรียบ) พ…

Read More

ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) นำสิ่งของ ที่เป็นของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) นำสิ่งขอ…

Read More

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการโครงการโมบายพาณิชย์ ลดราคา.. ช่วยประชาชน

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการโครงการโมบายพาณิ…

Read More

ส.ป.ก. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. ประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน…

Read More