“เชียงราย”เราทำความดีด้วยหัวใจ”หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์ประจำปี2564” (ชมคลิป)

“เชียงราย”เราทำความดีด้วยหัวใจ”หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3จัดกิจกรรมจิตอ…

Read More

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน สั่งเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน สั่งเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหล…

Read More

อุทัยธานี หน่วยทหารยื่นมือช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาน้ำท่วม กำจัดผักตบชวาในลำคลอง เขาฆ้องชัย (ชมคลิป)

อุทัยธานี หน่วยทหารยื่นมือช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหาน้ำท่วม กำจัดผักตบชวาในลำคลอง เขาฆ้องชัย หมู…

Read More

แม่ฮ่องสอน-ชายแดนไทยเมียนมา ริมน้ำสาละวิน สงบต่อเนื่อง 5 วัน เจ้าหน้าที่ทหารราบที่ 7 และ ทหารพราน 36 เข้าดูแลรักษาพยาบาลและมอบของอุปโภคบริโภค

แม่ฮ่องสอน-ชายแดนไทยเมียนมา ริมน้ำสาละวิน สงบต่อเนื่อง 5 วัน เจ้าหน้าที่ทหารราบที่ 7 และ ท…

Read More

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีบูรณาการร่วมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีบูรณาการร่วมกวาดล้างอาชญากรรมเกี่ย…

Read More