ลำพูน – พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ปล่อยรถกระจายมะม่วงพันธุ์แฟนซีจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง

ลำพูน – พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ปล่อยรถกระจ…

Read More

ลำพูน – พบวัตถุต้องสงสัยบริเวณหน้าบ้าน ขยายผลเป็นระเบิดมือชนิดขว้าง

ระทึกกลางอำเภอ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยวางข้างประตูหน้าบ้าน สอบสวนขยายผลเป็นระเบิดมือชนิดขว้า…

Read More

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ห่วงใยน้ำหลากเร่งขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำยมในช่วงฤดูฝน

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ห่วงใยน้ำหลากเร่งขุดคลองผันน้ำเข้าแก้มลิงวังทองแดง รองรับน้ำจากแม่น้ำย…

Read More

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

นราธิวาส-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ ซึ่งเป…

Read More

อุบลราชธานี-ปธ.ส.อ.ท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.เขมราฐ มอบแอลกอฮอล์ 1,000ทำ ขวด ช่วยชาวอุบลสู้โควิด-19 ระลอก 3 (ชมคลิป)

อุบลราชธานี-ปธ.ส.อ.ท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.เขมราฐ มอบแอลกอฮอล์ 1,000ทำ ขวด ช่วยชาวอุบลสู…

Read More