ส.ป.ก.จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่ คทช.ในเขตปฏิรูปที่ดิน”

ส.ป.ก.จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การยกระดับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และแนวทางขับเคล…

Read More

ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้…

Read More

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวหมู่บ้านเลิศอุบล4ซอย 6 ที่ถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน” เรามีเรา.. พวกเราไม่ทิ้งกัน”

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวห…

Read More

แม่ฮ่องสอน-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ 4 โรงเรียนชายแดนสาละวิน ร่วมกับสถานีไออุ่น สมทบทุนสร้าง Baby Bunker มอบทุนการศึกษา

แม่ฮ่องสอน-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ 4 โรงเรียนชายแดนสาละวิน ร่วมกับสถานีไ…

Read More