อยุธยา – รมช.กษ. Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ไป ส.ป.ก.ทั้ง 72 จังหวัด

อยุธยา – รมช.กษ. Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที…

Read More

พังงา-บำบัดทุกข์!!นอภ.ตะกั่วทุ่งติดตามการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิค 19 ใน ต.คลองเคียน

พังงา-บำบัดทุกข์!!นอภ.ตะกั่วทุ่งติดตามการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสที่ได้ร…

Read More

แม่ฮ่องสอน-โควิดแม่ฮ่องสอนบวกเพิ่ม 12 ราย เฝ้าระวังเชิงรุกต่อเนื่อง

แม่ฮ่องสอน-โควิดแม่ฮ่องสอนบวกเพิ่ม 12 ราย เฝ้าระวังเชิงรุกต่อเนื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดโ…

Read More

ผวจ.ชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลุยแจกอาหารช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลุยแจกเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ก…

Read More

ผวจ.ชลบุรี เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ ปชช.ในพื้นที่ (ชมคลิป)

ผวจ.ชลบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และผู้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม อบจ.ชลบุรี สร้…

Read More