พิจิตร-ฝนตกหนักแม่น้ำยม-น่านจ่อล้นตลิ่งมีน้ำท่วมขังผลกระทบ 5 อำเภอ 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน (ชมคลิป)

พิจิตร-ฝนตกหนักแม่น้ำยม-น่านจ่อล้นตลิ่งมีน้ำท่วมขังผลกระทบ 5 อำเภอ 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน &nbs…

Read More

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดการอบรมออนไลน์ “การสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 2

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดการอบรมออนไลน์ “การสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรู…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามงาน”สมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามงาน…

Read More

พังงา-รองนายกฯ จุรินทร์ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)พื้นที่จังหวัดพังงา

พังงา-รองนายกฯ จุรินทร์ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(…

Read More

ส.ป.ก.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของสำนักงาน…

Read More