ชุมพร – ร่วมใจสร้างอาคารตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19  ที่โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ชุมพร – ร่วมใจสร้างอาคารตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19  ที่โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จัง…

Read More

ส.ป.ก.จัดอบรม โครงการเครือข่ายคุณธรรม เรื่อง “ยุคสงครามโควิด ปรับตัว ปรับจิต ปรับชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข”ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดอบรม โครงการเครือข่ายคุณธรรม เรื่อง “ยุคสงครามโควิด ปรับตัว ปรับจิต ปรับชีวิตอย่า…

Read More

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตา…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหว…

Read More