จ.จันทบุรีส่งเสริมชาวประมงพื้นบ้านบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดเล็ก เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทะเล เพิ่มรายได้ สู้โควิด

จ.จันทบุรีส่งเสริมชาวประมงพื้นบ้านบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะ…

Read More

จันทบุรี-เทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้าง แรงงานในตลาดปลอดภัย ปลอดโควิด – 19 พร้อมออกใบรับรองผู้ผ่านการคัดกรองสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

จันทบุรี-เทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้าง แรงงานในตลาดปลอดภัย ปลอดโคว…

Read More

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ลงตรวจสถานีสูบน้ำตรวจดูความพร้อมในการระบายน้ำ

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ลงตรวจสถานีสู…

Read More

สระบุรี/สหภาพไรเดอร์ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระบุรี ยื่นหนังสือเรียกร้องให้บริษัทปรับค่ารอบในต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 40 บาท

สระบุรี/สหภาพไรเดอร์ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระบุรี ยื่นหนังสือเรียกร้องให…

Read More

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ว่าที่ผู้สมัค…

Read More