เพิ่มศักยภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพชรบุรี ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinerisation policy)

เพิ่มศักยภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพชรบุรี ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinerisation policy) &n…

Read More

แม่ฮ่องสอน-ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องวันนี้ 17 ราย อ. แม่สะเรียงยอดยังพุ่งกระจาย ปิด อบต.แม่เหาะหลัง พบบุคลากรมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด ขณะที่ โรงเรียนสังวาลย์ปิดเพื่อลดความเสี่ยง

แม่ฮ่องสอน-ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องวันนี้ 17 ราย อ. แม่สะเรียงยอดยังพุ่งกระจาย ปิด อบต.แม…

Read More

แม่ฮ่องสอน-วัคซีนพระราชทานพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ราษฏรด้อยโอกาส

แม่ฮ่องสอน-วัคซีนพระราชทานพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ราษฏรด้อยโอกาส สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ…

Read More

ชุมชนดุสิตป่วยติดเตียง-ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ พันธมิตรจิตอาสาห่วงใย ลุยมอบอาหารปันสุข เติมอิ่ม บรรเทาทุกข์

ชุมชนดุสิตป่วยติดเตียง-ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ พันธมิตรจิตอาสาห่วงใย ลุยมอบอาหารปันสุข เติมอิ…

Read More