สรุปไทม์ไลน์กันชัดๆ วันโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.40 ม.39 ม.33 อยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา

สรุปไทม์ไลน์กันชัดๆ วันโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.40 ม.39 ม.33 อยู่ในพื้นที่ไ…

Read More

แม่ฮ่องสอน-ลงพื้นที่ชายแดน นายอำเภอแม่สะเรียง นายกกิ่งกาชาด จับมือ ครอบครัวผักสด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบสิ่งของ ช่วยเหลือคลัสเตอร์บ้านโพซอ

แม่ฮ่องสอน-ลงพื้นที่ชายแดน นายอำเภอแม่สะเรียง นายกกิ่งกาชาด จับมือ ครอบครัวผักสด ผู้มีจิตศ…

Read More

แม่ฮ่องสอน-คุมเข้ม 3 คลัสเตอร์หมู่บ้านชายแดนเสาหิน แม่สะเรียงคุมเข้ม 3 คลัสเตอร์ชายแดนเสาหิน พร้อมตั้ง CI ในพื้นที่ 4 จุด หลังพบผู้ติดเชื้อยืนยันเป็นบวก 20 ราย

แม่ฮ่องสอน-คุมเข้ม 3 คลัสเตอร์หมู่บ้านชายแดนเสาหิน แม่สะเรียงคุมเข้ม 3 คลัสเตอร์ชายแดนเสาห…

Read More

ลำพูน – พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,990 รา…

Read More