จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว RDF พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ภายในชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว RDF พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและให้ควา…

Read More

ปทุมธานี-ปลิงบุกวัดกัดหลวงพ่อวัดอัมพุ นายกแจ๊สนำโฟมและกระสอบทรายช่วยเหลือหลายวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ปทุมธานี-ปลิงบุกวัดกัดหลวงพ่อวัดอัมพุ นายกแจ๊สนำโฟมและกระสอบทรายช่วยเหลือหลายวัดริมแม่น้ำเ…

Read More

พิจิตร-ปลัดกระทรวงมหาดไทยอัญเชิญถุงยังชีพสมเด็จพระสังฆราชแจกจ่ายให้ราษฎรลุ่มน้ำยมพิจิตร (ชมคลิป)

พิจิตร-ปลัดกระทรวงมหาดไทยอัญเชิญถุงยังชีพสมเด็จพระสังฆราชแจกจ่ายให้ราษฎรลุ่มน้ำยมพิจิตร วั…

Read More

นครนายก แทนความห่วงใย จากใจ หนุ่ม เกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่ จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์ม รอบ 2(เข็มที่ 2) ฉีดให้พนักงานและประชาชน รวม 300 คน (ชมคลิป)

นครนายก แทนความห่วงใย จากใจ หนุ่ม เกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่ จัดหาวัคซีนชิโนฟา…

Read More

เชียงใหม่- เสวนาออนไลน์ “ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ความพร้อม? หลังโควิด”

เชียงใหม่- เสวนาออนไลน์ “ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ความพร้อม? หลังโควิด” &n…

Read More