อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา พบปะพร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกับ ผู้นำศาสนาอิสลามทั้ง 64 มัสยิด ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา พบปะพร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกับ ผู้นำศาสนาอิสลามทั…

Read More

ว่าที่ ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์จัดทีมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ว่าที่ ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมา…

Read More

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตาม และแก้ไขปัญหาการออก ส.ป.ก.4-01 แปลงตกค้างของ ส.ป.ก.อุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตาม และแก้ไขปัญหาการออก ส.ป.ก.4-01 แปลงตกค้างของ ส.ป.ก.อุบลร…

Read More