รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหว…

Read More

ส.ป.ก. ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ส.ป.ก. ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที…

Read More

อุทัยธานี- ยังไม่พบผู้สูญหาย ต้องยุติการค้นหาใต้น้ำ เนื่องจากใกล้พบค่ำ บวกกับน้ำไหลแรงเชี่ยวกราด จึงต้องทำการปิดบานประตูน้ำชั่วคราว ขณะชุดประดาน้ำค้นหาใต้น้ำ

อุทัยธานี- ยังไม่พบผู้สูญหาย ต้องยุติการค้นหาใต้น้ำ เนื่องจากใกล้พบค่ำ บวกกับน้ำไหลแรงเชี่…

Read More

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 พร้อมคณะเยี่ยมชมอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 พร้อมคณะเยี่ย…

Read More

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคณะลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว 14วัน

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาช…

Read More