เชียงใหม่-สำรวจความพร้อมก่อนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai (ชมคลิป)

เชียงใหม่-สำรวจความพร้อมก่อนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chian…

Read More

คณะสงฆ์จับมือภาคีเครือข่าย “นั่งเรือปันสุข คลายทุกข์ริมคลอง” แจกถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้าน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

คณะสงฆ์จับมือภาคีเครือข่าย “นั่งเรือปันสุข คลายทุกข์ริมคลอง” แจกถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์น้ำล้…

Read More

ส.ป.ก.ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) รุ่นที่ 17 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส.ป.ก.ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) รุ่นที่ 17 ของสำนักงานการปฏ…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักพัฒนาแล…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจพื้นที่ต้นแบบ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่พื้นทีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และ คทช.จังหวัดกาฬสินธุ์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจพื้นที่ต้นแบบ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่พื้นทีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง แ…

Read More