ลำพูน – สอก.ล อ.ลี้ จ.ลำพูน ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ขอเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

สภาอาชีพเกษตรกร(สอก.ล) อ.ลี้ จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ลำพูน เรื่องขอเยียวยาเกษตรกรผ…

Read More

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ผ่านระบบซูม

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติด…

Read More

นิพนธ์ ชู จชต.ต้องแก้ความยากจน+สร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สู่เป้าหมาย ปชช.อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ในเวทีรับฟังปัญหาของพระสงฆ์พื้นที่ชายแดนใต้

นิพนธ์ ชู จชต.ต้องแก้ความยากจน+สร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สู่เป้าหมาย ปชช.อยู่ร่วมกัน…

Read More

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 มอบเงินสงเคราะห์​บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล (ชมคลิป)

ใส่ใจดูแลครอบครัวกำลังพล ห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเราคือ “ครอ…

Read More

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จับมือเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับ รุกสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จับมือเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับ รุกสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกวัฒนธ…

Read More