สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/2564และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกิตติมศักดิ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/2564และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ …

Read More

ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ปรับทุกข์ผูกมิตรรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนภายในชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย

ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครส…

Read More

ผู้บริหาร ส.ป.ก. บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ 2

ผู้บริหาร ส.ป.ก. บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม…

Read More

พิษณุโลก-คณะสงฆ์วัดใหญ่เชิญเรือพระราชทาน นำของพระราชทานช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดถูกน้ำท่วม

พิษณุโลก-คณะสงฆ์วัดใหญ่เชิญเรือพระราชทาน นำของพระราชทานช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดถูกน้ำท่วม คณ…

Read More