เชียงใหม่-สีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“งานประเพณีปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-สีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“งานประเพณีปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง”   เมื่อวันศ…

Read More

นิพนธ์ ชง คกก.ยุทธศาสตร์ภาคใต้(กพต.) เร่งรัดแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ แก้ปัญหาเรือประมง และพัฒนาด่านสะเดาฯ จ.สงขลา กระตุ้นการค้าชายแดนเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

นิพนธ์ ชง คกก.ยุทธศาสตร์ภาคใต้(กพต.) เร่งรัดแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ แก้ปัญหาเรือประมง…

Read More

ทอดผ้าป่าวัดนาทวี โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 64

ทอดผ้าป่าวัดนาทวี โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 64 ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ…

Read More

ปทุมธานี-ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานี

ปทุมธานี-ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั…

Read More

เพชรบูรณ์- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแบบผ้าบาติก ให้กลุ่มทอผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เพชรบูรณ์- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแบบผ้าบาติก ให…

Read More