พระปลัดสุรเชษฐ์ วัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ) รับรางวัลพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ

พระปลัดสุรเชษฐ์ วัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ) รับรางวัลพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ ว…

Read More

พิษณุโลก – 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร

พิษณุโลก – 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร…

Read More

พิษณุโลก-ม.นเรศวร เปิดตัวเตาเผาขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ขวัญใจชุมชน

พิษณุโลก ม.นเรศวร เปิดตัวเตาเผาขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ขวัญใจชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงตรวจความพร้อมพื้นที่ รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ จังหวัดระนอง

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงตรวจความพร้อมพื้นที่ รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ จังหวัดระนอง เมื่อวัน…

Read More