ประจวบคีรีขันธ์-โรงเรียนเอกชน “หัวหิน” เปิดเรียนวันแรกเข้มตามมาตรการโควิด

ประจวบคีรีขันธ์-โรงเรียนเอกชน “หัวหิน” เปิดเรียนวันแรกเข้มตามมาตรการโควิด เมื่อวันที่ 18 พ…

Read More

ประจวบคีรีขันธ์-ในหลวงพระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ 10,000 กก.ให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ประจวบฯ

ประจวบคีรีขันธ์-ในหลวงพระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ 10,000 กก.ให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ประจ…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการขอใช้ที่ดินในเ…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่ผลไม้บ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่ผลไม้บ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวั…

Read More