ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.๒เข้มเฝ้าระวังเขตลาดพร้าว

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.๒เข้มเฝ้าระวังเ…

Read More

ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเข…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานฯ กรณีขอใช้ที่ ส.ป.ก. สร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และด่านศุลกากรประเทศมาเลเซีย

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานฯ กรณีขอใช้ที่ ส.ป.ก. สร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดา…

Read More

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนเขตลาดพร้าว

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ ผู้สมัครสมาช…

Read More