ข่าวดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้วพร้อมบูสเตอร์ เข็ม 3 เตรียมลงทะเบียนผ่าน e-service ของประกันสังคม เริ่ม 15 ธ.ค.64 นี้

ข่าวดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้วพร้อมบูสเตอร์ เข็ม 3 เตรียมลงทะเบ…

Read More

นราธิวาส-พบศพหญิงไม่ทราบชื่อนอนจมกองเลือดเสียชีวิตที่นราธิวาส

นราธิวาส-พบศพหญิงไม่ทราบชื่อนอนจมกองเลือดเสียชีวิตที่นราธิวาส   พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง…

Read More

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ชวนคนไทยร่วมสร้างสังคมความดีที่ยั่งยืน บันทึกเรื่องราวความดี สร้างแรงบันดาลใจ ลงบนเว็บไซต์ “ต้นไม้แห่งความดี”

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ชวนคนไทยร่วมสร้างสังคมความดีที่ยั่งยืน บันทึกเรื่องราวความดี สร้างแรง…

Read More

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตว…

Read More

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่…

Read More