ส.ป.ก. ประชุมหารือการกำหนดวางผังแปลงเลขที่ 146 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ส.ป.ก. ประชุมหารือการกำหนดวางผังแปลงเลขที่ 146 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ…

Read More

ส.ป.ก. ทำบุญเนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปีที่ 58

ส.ป.ก. ทำบุญเนื่องในวันครบรอบอสัญกรรมท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปีที่ 58 เมื่อวันที่ 8 ธันวา…

Read More

พิษณุโลก-พิธีลงนามข้อตกลงมาตรฐาน Sha Plus ระหว่างสถานประกอบการที่พักและโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

พิษณุโลก-พิธีลงนามข้อตกลงมาตรฐาน Sha Plus ระหว่างสถานประกอบการที่พักและโรงพยาบาลกรุงเทพพิษ…

Read More

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์ติดตามแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจำนวนหลายจุดเขตลาดพร้าว

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2/ผู้สมัครสมาชิ…

Read More