ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี )ลงพื้นที่ยึดมั่นในความดีที่ได้ทำ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อชาวลาดพร้าว

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญาม…

Read More

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจ 5,6,7 ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจ 5,6,7 ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเด…

Read More

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ…

Read More

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ…

Read More

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ…

Read More