พังงา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ส่งชุดครูฝึกค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง(USAR TEAM) พร้อมอุปกรณ์ เดินทางไปฝึกทบทวนและมอบอุปกรณ์ให้กับชุด USAR TEAM

พังงา หน่วยบัญชาการต่อสู้...