ชลบุรี-ณุศา เลเจนด์ สยาม เปิด เลเจนด์ ลิเวอร์ บาร์ ร้านอาหารและบาร์กลางน้ำ บริการอาหารนานาชาติ บรรยากาศโมเดิร์นในเรือนไทยริมน้ำ

ชลบุรี-ณุศา เลเจนด์ สยาม ...