ปทุมธานี “วัดปัญจบูรพาจารย์ “ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปลัดณเชษฐพงษ์ สิริวํโส (อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปัญจบูรพาจารย์)

ปทุมธานี "วัดปัญจบูรพาจาร...