ชลบุรี-สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม แต่งตั้งคณะกรรมการ TMTA FOR EEC เพื่อสังคม เพื่อศาสนาและเพิ่มรายชื่อสมาชิก หวังเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออก

ชลบุรี-สมาคมการค้านักธุรก...