ชุมพร – สภาองค์กรชุมชนอำเภอปะทิวร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและทบทวนมติกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิวในบริเวณชายฝั่งพื้นที่ 4 ตำบล

ชุมพร - สภาองค์กรชุมชนอำเ...

ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 ส่งต่อความห่วงใย “มอบข้าวสารเพื่อน้อง”ให้แก่น้องๆเด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นผู้แทน...