จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ “ทุเรียนไทย” เพื่อการส่งออก ปี2566

จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มเกษตร...

ตราด-อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจาคโลหิต กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลอําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน

ตราด-อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจา...