ขอนแก่น-พ่อเมืองหมอแคนแสดงสปิริต ออกจากห้องประชุม ให้คณะกรรมการจังหวัดยกมือท่วมถ้น “คงเฮือนอีสานไว้เป็นแลนด์มาร์ค” หลังจบงานไหมฯ

ขอนแก่น-พ่อเมืองหมอแคนแสด...