อุบลราชธานี-กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 2 ประเทศ

อุบลราชธานี-กองทัพภาคที่ ...