ตาก – พ.ต.ท.มนตรี แก้วอ่อน อดีตข้าราชการตำรวจ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พ่อดีเด่นแห่งปี ลูกตัวอย่างดีเด่น บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี 2565

ตาก – พ.ต.ท.มนตรี แก้วอ่อ...

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตร เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565จ

อยุธยา - จังหวัดพระนครศรี...

จันทบุรี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ปลูกผักกินเอง มีเหลือแบ่งปัน น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จันทบุรี-ประธานแม่บ้านมหา...