สมุทรสงคราม-จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมุทรสงคราม-จัดพิธีทำบุญต...

โค้งสุดท้าย ! “เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ” ปี2566 มุ่งสรรหามืออาชีพบริหารงานอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้แนวคิด ทุกเสียงคือพลัง ลงคะแนนสรรหาเพื่อพัฒนาสหกรณ์

โค้งสุดท้าย ! “เลือกตั้งก...