สระแก้ว-สิ้นอริยะสงฆ์ผู้เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา “หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร” วัดป่าใต้พัฒนาราม ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุ 111 ปี พรรษา 31

สระแก้ว-สิ้นอริยะสงฆ์ผู้เ...

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาเงินกู้ยืมและโครงการสำคัญ

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุ...