สมุทรสงคราม-สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรภายใต้โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมงปลอดภัยเข้าสู่ตลาด

สมุทรสงคราม-สำนักงานเกษตร...

สมุทรสงคราม-พิธีลงนามถวายพระพร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมุทรสงคราม-พิธีลงนามถวาย...

สมุทรสงคราม-หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวาย พระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมุทรสงคราม-หน่วยงานในสัง...