ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ประกอบการร้านค้าเรียบทางรถไฟหัวหินร้องขอต่อสัญญาเช่าการรถไฟฯหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เอกชนรายใหญ่เข้าสัมปทาน

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ประกอบ...