ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รวมใจถวายความจงรักภักดี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปท...