ปทุมธานี มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดพิธีบรรพชา-อุปสมบท และมอบผ้าไตร อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลฯ

ปทุมธานี มูลนิธิส่งเสริมพ...

สมุทรสาคร-รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มข้น

สมุทรสาคร-รองผู้ว่าราชการ...