กระบี่-ทกจ.และ ททท. กระบี่ร่วมกับนายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวปีใหม่ ปี 2566

กระบี่-ทกจ.และ ททท. กระบี...