เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน จากประเทศฝรั่งเศส ด้านเกษตรกรรม ให้ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประ...