#สมุทรสงคราม#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธี ๓ ศาสนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#สมุทรสงคราม#สำนักงานวัฒน...

#สมุทรสงคราม#กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับเกษตรอำเภอบางคนที จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ครั้งที่ 2

#สมุทรสงคราม#กลุ่มอารักขา...