จังหวัดระยองปลงผมนาค 113 นาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดระยองปลงผมนาค 113 ...