อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแถลงข่าวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565 เชิญชวน “ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566

อยุธยา - จังหวัดพระนครศรี...

กำแพงเพชร – จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเ...