สมุทรสงคราม-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารและวัตถุดิบอาหารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเกิดเพลิงไหม้

สมุทรสงคราม-กลุ่มงานคุ้มค...