#สมุทรสงคราม#มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว) จัดพิธี “พะเก่ง” เสริมดวงชะตา สร้างมงคลชีวิต สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ปี 2566

#สมุทรสงคราม#มูลนิธิสว่าง...

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และคณะ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.”

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพ...

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 2

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง...

พมจ.แม่ฮ่องสอน จับมือ เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ออกหน่วยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ พื้นที่ห่างไกล อ.แม่สะเรียง/อ.สบเมย

พมจ.แม่ฮ่องสอน จับมือ เคร...