กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” มอบโล่เกียรติยศ-เงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาท ให้น้อง ๆ เยาวชน ผลงานเยี่ยม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทร...