นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตำรวจ ภ.6 เพื่อสร้างรายได้เสริม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวตำรวจเด็กพิเศษ

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรว...