ชุมพร – โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)”กิน เที่ยว เบิกบาน @ บ้านเสียบญวน”

ชุมพร - โครงการส่งเสริมกา...

คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 รับฟังปัญหาต่างๆภายในชุมชน นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยในแนวทางนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์

คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเล...