ประจวบคีรีขันธ์-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ละเลย ปล่อยหนุ่มพม่าขับรถบรรทุกซ้อนถังบรรจุแก๊สหุงต้มไปพม่าผ่านด่านเฉย บันทึกจับกุมไม่พบผู้กระทำผิด กฎหมายห้ามส่งออกเป็นความมั่นคงด้านพลังงาน

ประจวบคีรีขันธ์-ศุลกากรปร...